Ting 2024 Norges Ishockeyforbund Region Sørvest

Det innkalles herved til Ting i Norges Ishockeyforbund Region Sørvest. Ting avholdes onsdag 22 mai kl.19:00, digitalt via TEAMS /samt i Møtelokale DnB Arena Stavanger. Link til teams møte vil bli sendt ut ved en senere anledning for de som vil delta digitalt Fullstendig saksliste og saksdokumenter publiseres på regionens nettsider senest en uke før Ting…

Les mer

Innkalling til TING – sak oppdatert 24.5

Saken er oppdatert 24.5 med Ting dokumenter. Klikk på “lenkene” for å se de ulike Ting dokumentene. Saksliste Beslutningsinfo til sakslisten Regnskap 2022 – resultatrapport Regnskap 2022 – balanserapport Budsjett 2023 Revisors beretning Kontrollkomiteens uttalelse Valgkomiteens innstilling Formell Styreberetning Utvidet Styreberetning Forretningsorden Opprinnelig nyhetssak: Det innkalles herved til Regions Ting i Norges Ishockeyforbund Region Sørvest.…

Les mer

Innkalling til ekstraordinært Ting

Styret i NIHF Region Sørvest innkaller herved til ekstraordinært Ting. Det ekstraordinære Tinget gjennomføres digitalt og avholdes tirsdag 28.juni kl.19:00 På sakslisten for det ekstraordinære Tinget står kun VALG. Klubbenes representanter som ønsker å delta på det ekstraordinære tinget må melde ifra om sin deltakelse innen fredag 24.juni. Valgkomiteens innstilling til valget blir publisert i…

Les mer

Digitalt Regions Ting 30.mai

Teksten under ble publisert på regionens nettside 21.april 2022 (Innkalling til Tinget). Nederst i nyhetssaken er lagt til dokumenter knyttet til gjennomføring av Tinget. Dokumentene er publisert 23.mai 2022. “Det innkalles herved til Regions Ting i Norges Ishockeyforbund Region Sørvest. Regionstinget avholdes mandag 30 mai kl.19:00 digitalt via TEAMS. Fullstendig saksliste og saksdokumenter publiseres på…

Les mer

Digitalt regionsting

Viser til tidligere utsendt innkalling til regionstinget 2021 – datert 10.mai 2021. Styret vedtok 03.06.2021 at regionstinget gjennomføres digitalt ved bruk av Teams. Dette er hjemlet i uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12.mars 2020. Årsaken til at regionstinget nå gjennomføres digitalt er at det fortsatt er knyttet for stor usikkerhet rundt muligheten for å kunne…

Les mer

Innkalling til regions Ting

Det innkalles herved til regions Ting i Norges Ishockeyforbund region Sørvest. Regions tinget avholdes tirsdag 15.juni 2021 kl.18.00 i DnB Arena. Det er et ønske fra NIF at idrettens årsmøter/ting skal gjennomføres som fysiske møter hvis dette er gjennomførbart. Hvis tinget ikke lar seg gjennomføre som fysisk møte iht gjeldende smittevernregler, vil tinget bli avholdt…

Les mer

Valg på regionstinget 2021

Valgkomiteen i Norges Ishockeyforbund Region Sørvest ønsker innspill og forslag på kandidater til regionstyret fra klubber og tillitsvalgte. Norsk ishockey er som alle vet i stor grad basert på frivillighet og stort engasjement, og det er derfor viktig at så mange som mulig i vår region tar kontakt for å komme med synspunkter og innspill…

Les mer

Innkalling til regionting – tirsdag 9.juni kl.18.00

Regiontinget avholdes tirsdag 9.juni 2020 i DnB Arena kl.18.00 Innkalling er sendt ut til alle klubber i regionen innenfor 1 måneders fristen. Alle saksdokumenter blir utsendt direkte til klubbene 2.juni 2020 og deretter publisert på regionens nettside. Saksdokumenter: Regnskap – resultat 2019 Regnskap – balanse 2019 Revisors beretning RSV – formell årsberetning RSV – utvidet…

Les mer

Innkalling til regions ting

Det innkalles herved til regions ting i Norges Ishockeyforbund Region Sørvest. Regions tinget avholdes tirsdag 9.juni 2020 kl.18.00 i DnB Arena. Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli publisert og også sendt direkte ut til alle klubber senest en uke før regions tinget avholdes. Forslag som ønskes behandlet på regions tinget må være oversendt styret i…

Les mer

Valg på Regionstinget 2020

Valgkomiteen i Norges Ishockeyforbund Region Sørvest ønsker innspill og forslag på kandidater til region styret fra klubber og tillitsvalgte. Norsk ishockey er som alle vet i stor grad basert på frivillighet og stort engasjement, og det er derfor viktig at så mange som mulig i vår region tar kontakt for å komme med synspunkter og…

Les mer