Innkalling til regionting – tirsdag 9.juni kl.18.00

Regiontinget avholdes tirsdag 9.juni 2020 i DnB Arena kl.18.00

Innkalling er sendt ut til alle klubber i regionen innenfor 1 måneders fristen. Alle saksdokumenter blir utsendt direkte til klubbene 2.juni 2020 og deretter publisert på regionens nettside.

Saksdokumenter:

Regnskap – resultat 2019

Regnskap – balanse 2019

Revisors beretning

RSV – formell årsberetning

RSV – utvidet årsberetning/rapport

Saksliste med beslutningsinfo

Budsjett 2020

Styrets og Valgkomiteens innstillinger til tinget

Klubbenes representanter på tinget skal være valgt på årsmøtet i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

Vi ber om at alle klubber melder inn hvem som vil representere klubbene på tinget ved å sende en e-post til regionen ved dagligleder@rogahockey.no senest dagen før tinget avholdes. Under gjennomføring av tinget ber vi representantene om å overholde de smittevernsreglene som er innført for gjennomføring av tinget. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt ved fremmøte.

Velkommen til årets ting.

Styret