På lik linje med overordnede organisasjonsledd innen norsk idrett har regionen utarbeidet sin strategiske plan. Planen omtaler det «Regionen vil og regionen skal» for kommende periode.

Regionen har pekt ut 3 områder som vi definerer som regionens strategiske satsningsområder eller våre hoved satsningsområder:

Klubbutvikling

Anleggsutvikling

Spillerutvikling

For hvert av disse områdene «finpusser» regionen for tiden målsettinger og handlingsplaner med konkrete tiltak for å oppnå målsettingene. Disse dokumentene vil bli publisert på regionens nettsted innen kort tid. Planene vil forøvrig være forankret i den nye strategiske planen for norsk ishockey som ble vedtatt på Tinget til NIHF 10.10.2020.

For å allokere ressurser til disse hoved satsningsområdene er der også nedsatt 3 ulike utvalg som skal ha fokus på våre strategiske satsningsområder.