Hovedsatsningsområder

På lik linje med overordnede organisasjonsledd innen norsk idrett har regionen utarbeidet sin strategiske plan. Planen omtaler det “Regionen vil og regionen skal” for kommende periode.

Regionen har pekt ut 3 områder som vi definerer som regionens strategiske satsningsområder eller våre hoved satsningsområder:

Klubbutvikling

Anleggsutvikling

Kontaktperson for regionens anleggsutvikling – Jan Arild Sørbø – rådgiver Ishall/anleggskonsulent – 909 62 021

janarild.sorbo@hockey.no

Spillerutvikling

For å allokere ressurser til disse hoved satsningsområdene er der også nedsatt 3 ulike utvalg som skal ha fokus på våre strategiske satsningsområder.