Serieutvalg/disiplinærutvalg

Serieutvalget i regionen består av følgende personer:

Jan A. Sørbø, utvalgets leder, serieansvarlig i Region Sørvest

Kjetil Kaaland, Ishockeyklubben Stavanger

Serieutvalget setter opp kampoppsettet for alle serier i regionens regi.

Serieutvalget behandler spørsmål i forhold til klubbene og kamp avvikling. Utvalget behandler ikke henvendelser angående ting som skjer på isen og som rapporteres inn i forbindelse med ordinære dommer- og kamprapporter. Den saksbehandlingen foretas av regionens Domsutvalg.

Disiplinærutvalget i regionen består av følgende personer:

Anders Myra Nordin, utvalgets leder, dommeransvarlig i Region Sørvest.

Tone Olsen, sportsansvarlig i Region Sørvest

Bjørn Berland, leder Region Sørvest

Tore Tverderøy jr. , Haugesund Seagulls

Stian Skarbøvik, Nærbø Farmers

Disiplinærutvalget behandler disiplinærsaker og hendelser. Disiplinærsaker sendes Region Sørvest ved daglig leder som forbereder saker for komiteen.

Domsutvalget i regionen består av følgende personer:

Kjetil Bøe, utvalgets leder, Oilers

Anders Nordin, Oilers, dommeransvarlig i Region Sørvest

Alexander Waldejer, Oilers

Utvalget behandler Matchstraffer og henvendelser angående ting som skjer på isen, samt ting som rapporteres inn i forbindelse med ordinære dommer- og kamprapporter.