HVA UTSTYR TRENGER EN HOCKEY SPILLER?

For å spille hockey kreves en del utstyr, på hockeyskole er det bare hjelm, hansker og skøyter minimum, men det er ofte anbefalt mer polstring, da barn ofte får en bedre opplevelse ved knall og fall😉🏒🥅

Se vedlegg fra NHIF Utstyrsguide utespillere