Lover og regler

Gjeldende regler for samlinger og representasjons uttak i Norges Ishockeyforbund Region Sørvest.
Klubbene i regionen er enige i at hierarkiet: Landslag over regionslag og regionslag over klubblag gjelder.
  • Kun U15 spillere skal på U15 samling, og kun U14 spillere skal på U14 samling (her er det ingen unntak på noen av årsklassene)
  • Regionlagsstrener U15, har mandat til å ta ut den beste sportslige troppen.
  • Jenteregionslaget planlegger to offisielle samlinger, før regionlagsturneringen (heretter omtalt som RT) Uttatte jentespillere skal frigis av klubb til disse to samlingene og til RT, så sant ikke annet er avtalt med regionlagstrener jenter. Aktuelle jentespillere til RT skal delta på disse samlingene, eller må ha gyldig fravær, for å kunne spille RT.
  • Regionslagstrener for jenter U15-U17, har mandat til å ta ut den beste sportslige troppen innen dette alders segment.
  • Kun jenter U15-U17 kan delta på samling (her er det ingen unntak innen årsklassen)
  • Skulle en spiller mot formodning ikke melde fravær til samling/ikke ha gyldig fraværsårsak til samling, kan man naturlig nok ikke forvente at man blir tatt med videre.
  • Spillere skal alltid frigis fra klubb til representasjonsoppgaver/samling med krets i sin egen årsklasse/kjønn.