Ting 2024 Norges Ishockeyforbund Region Sørvest

Det innkalles herved til Ting i Norges Ishockeyforbund Region Sørvest.

Ting avholdes onsdag 22 mai kl.19:00, digitalt via TEAMS /samt i Møtelokale DnB Arena Stavanger. Link til teams møte vil bli sendt ut ved en senere anledning for de som vil delta digitalt

Fullstendig saksliste og saksdokumenter publiseres på regionens nettsider senest en uke før Ting avholdes.

Se link Dokumenter ting 2024

FORSLAG som eventuelt ønskes behandlet på Ting må være oversendt styret i Region Sørvest senest to uker før Ting avholdes (frist 8 mai). Mail: post@rsvhockey.no

Fra Lovnorm for Regioner:

§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

(1) Forslagsrett til regionstinget:

a) Styret.

b) Et representasjonsberettiget idrettslag.

c) Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på regionstinget:

a) Styret.

b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

For medlemstall til og med 50 medlemmer – 2 representanter

For medlemstall fra 51 til og med 100 – 4 representanter

For medlemstall over 100 – 6 representanter, som er det høyeste antall et lag

kan ha.

c) Representasjon beregnes etter antall medlemmer per 31.12 forut før tinget og

meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen til regionstinget

Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på regionstinget i saker som ligger innenfor

utvalget/komiteens arbeidsområde:

a) Kontrollutvalgets medlemmer.

b) Valgkomiteens medlemmer.

c) Lederne i tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom

leder er forhindret fra å møte.

(4) Møterett og talerett på regionstinget:

a) Representant fra særforbundet og NIF

b) Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

Innspill og forslag til kandidater til styreverv kan sendes leder av valgkomiteen – Jan Arild Sørbø på Jan.arild@rsvhockey.no

Påmelding til / beskjed om deltakelse på det digitale/fysiske Tinget gjøres ved å melde seg på i forkant. Antall delegater beregnes etter antall medlemmer per 31.12. Der er frist for klubbene slutten av mai slik at en oversikt vil bli sendt til klubbene tidlig i mai.

Siste frist for påmelding er torsdag 16.mai 2024. Det gjøres ved å sende inn epost til post@rsvhockey.no

  1. Navn på deltaker, epostadresse, rolle og klubb (epostadresse er viktig for de som skal delta digitalt)
  2. Digital deltakelse eller fysisk fremmøte

Vel møtt!

Mvh

Bent Johansen

Styreleder

NIHF Region Sørvest