Regionserier

Region Sørvest administrerer SørVest serien for de eldste årsklassene, samt regionseriene for de yngre klassene.

Her er «LINK» til forbundets informasjon om nye kampformer – LINK

Her et dokument som informerer om hvilke erfaringer regionen så langt har gjort med nye spilleformer – «Lessons Learned»