Viktig informasjon til våre klubber

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som trer i kraft 1.januar 2020.

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov.

Basert på endringer i lovnormen for regioner har Norges Ishockeyforbund Region Sørvest endret sin lov. Styrtet i regionen har basert på dette, samt i henhold til fullmakt fra tinget i mai 2019, godkjent den nye loven for regionen. Endringene trer i kraft fra 1.januar 2020.

Her er “link” til den nye loven for region Sørvest.

Ny lov for Norges Ishockeyforbund Region Sørvest.