Om Norges Ishockeyforbund Region Sørvest

Regionen arbeider for ishockeysportens utvikling og for å fremme samarbeidet mellom klubbene.

Organisasjons strukturen i norsk ishockey ble endret i 2019 – hvor kretsene ble nedlagt og erstattet av 6 nye regioner. Region Sørvest er en videreføring av tidligere Hordaland- og Rogaland Ishockeykrets og strekker seg geografisk fra Agderfylkene i sør til Sogn&Fjordane i nord.

Styret i regionen er bredt sammensatt av medlemmer med bakgrunn fra ishockeysporten, men og mennesker som har erfaring fra diverse styrearbeid og nettverksbygging. Region Sørvest har engasjert daglig leder i deltidsstilling. Arbeide utover det utføres på frivillig basis.

Klubber i Region Sørvest er: Haugesund Seagulls, Stavanger Ishockeyklubb, Ishockeyklubben Stavanger, Forus/Sandnes Ravens, Nærbø Farmers, Kristiansand Ishockeyklubb, Idda Hockey, Bergen Ishockeyklubb, Lyderhorn Ishockeyklubb, Sandnes Ishockeyklubb, Sola Ishockeyklubb, Åsane Ishockeyklubb, Bergen Parahockeyklubb og Skagerak Ishockeyklubb.

Selv om utviklingen på ishallfronten i regionen har vært positiv de siste årene, så vil det helt klart være et mål for regionen å sette flere ishaller på dagsorden i kommuner i regionen som ikke har dette ennå.

Norges Ishockeyforbunds visjon «Ishockeyglede for hele Norge» favner så vel geografisk som ulike personlige forutsetninger og er uavhengig av om man er ansatt, jobber i tillitsmannsapparatet, er spiller, dommer, trener eller foreldre. Region Sørvest jobber etter samme visjon i vår region.

Region Sørvest er stolte av å være samspiller i forbindelse med etableringen av Superlaget i Stavanger. Ishockey og skøyteskolen til klubbene er blitt viktige møteplasser for ishockey og skøyteinteresserte, uavhengig av bakgrunn, nasjonalitet eller kjønn. Videre fremvekst av jenter og etablering av flere jenteserier er viktig for oss.

Region Sørvest er opptatt av å kunne gi et godt og riktig kamptilbud regionalt, så man jobber tett med klubbene for å finne gode løsninger, og tilby serier etter klubbenes innspill. Vi administrerer opp mot 400 lokale seriekamper i SørVest serien U15/U14, U13, U12 og U11. Samt kamp weekender i regionserien for U8-U10.

Det benyttes betydelige ressurser for å tilby god spillerutvikling og sone samlinger lokalt. Region Sørvest administrerer 3 regionlag og all samlings aktivitet. Vi er en av de få regionene i landet som tilbyr sone samlinger for U13. Og både for U13 og deler av U14 er det åpne samlinger, slik at alle som ønsker kan få god spillerutvikling lokalt, til en veldig fornuftig kost. På jentesiden har vi U17 regionlag.

Region Sørvest er opptatt av å legge til rette for at ledere, trenere, dommere og utøvere skal kunne få tilegne seg ytterligere kompetanse. Spesielt har det vært fokus på at trener kompetansen i regionen må utvikles videre når vi får opp større kull med spillere. Region Sørvest har derfor over de siste tre årene jevnlig satt opp hockeyskole trener, introkurs og Trener 1 kurs, slik at alle som har ønsket det har hatt mulighet til å ta den helt nødvendige trenerutdanningen, som er viktig for at spillerne i regionen skal få god trening.

Et annet stort fokusområde for Region Sørvest er dommerutvikling, vi jobber systematisk med klubbene om dommerutvikling. Med sterk økning i antall kamper er det viktig med god utvikling, slik at vi får god kvalitet på kampavviklingen. Vi er med på å støtte deltagere til forbundets Elitecamp for dommere og ønsker å ha gode kandidater inn i Forbundets utviklingsgruppe for dommere. Vi er opptatt av at alle klubbene må ha egen dommeransvarlig og at dommerne må få veiledning og oppfølging for å kunne få god utvikling. Vi synes det er flott at flere og flere klubber har adoptert ordningen om at alle spillerne i klubben, når de passerer et visst aldersnivå, som feks U13 eller U14 må ta dommerkurs.

Region Sørvest skal være en viktig samspiller til klubbene og ikke minst hjelpe til med utvikling av idretten i hele regionen.

Er det noe du lurer på, så nøl ikke med å ta kontakt med oss.