Innkalling til regions ting

Det innkalles herved til regions ting i Norges Ishockeyforbund Region Sørvest.

Regions tinget avholdes tirsdag 9.juni 2020 kl.18.00 i DnB Arena.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli publisert og også sendt direkte ut til alle klubber senest en uke før regions tinget avholdes.

Forslag som ønskes behandlet på regions tinget må være oversendt styret i Region Sørvest senest 2 uker før regions tinget avholdes.

Representanter fra klubbene som ønsker å delta på tinget må være valgt på årsmøtet i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

På grunn av rådende omstendigheter og myndigheters krav til gjennomføring av møter, samt for å ha kontroll på hvor mange som stiller på årets ting, vil vi kreve skriftlig påmelding til tinget.

Påmelding til / beskjed om deltakelse på tinget sendes til dagligleder@rogahockey.no

Vel møtt!