Valg på Regionstinget 2020

Valgkomiteen i Norges Ishockeyforbund Region Sørvest ønsker innspill og forslag på kandidater til region styret fra klubber og tillitsvalgte.

Norsk ishockey er som alle vet i stor grad basert på frivillighet og stort engasjement, og det er derfor viktig at så mange som mulig i vår region tar kontakt for å komme med synspunkter og innspill på kandidater.

I følge Regionens lov skal der avholdes valg på hvert Regionsting. Vi ønsker å bidra til en god prosess hvor alle organisasjonsledd kan være med på å gi valgkomiteen et godt grunnlag for sin innstilling til Regionstinget, og derfor ønsker vi nå innspill til både prosess og kandidater.

Leder av valgkomiteen, Trygve Forgaard, kan kontaktes for å komme med innspill på kandidater. Vennligst benytt e-post:

trygve@markedsforingshuset.no

Tilleggsinformasjon:

På grunn av rådende omstendigheter og myndigheters beslutning om å ikke gjennomføre arrangement som samler “mange mennesker”, er årets regionsting utsatt inntil videre. Når ting normaliseres og det vil være mulig å gjennomføre regionstinget, vil innkalling til tinget bli sendt ut med varsel i tråd med regionens lover.