Innkalling til TING – sak oppdatert 24.5

Saken er oppdatert 24.5 med Ting dokumenter. Klikk på “lenkene” for å se de ulike Ting dokumentene.

Saksliste

Beslutningsinfo til sakslisten

Regnskap 2022 – resultatrapport

Regnskap 2022 – balanserapport

Budsjett 2023

Revisors beretning

Kontrollkomiteens uttalelse

Valgkomiteens innstilling

Formell Styreberetning

Utvidet Styreberetning

Forretningsorden

Opprinnelig nyhetssak:

Det innkalles herved til Regions Ting i Norges Ishockeyforbund Region Sørvest.

Regionstinget avholdes onsdag 31 mai kl.19:00, digitalt via TEAMS/Samt i møtelokale i DnB Arena (Bouvet-rommet i 3dje etasje).

Fullstendig saksliste og saksdokumenter publiseres på regionens nettsider senest en uke før Tinget avholdes.

FORSLAG – som eventuelt ønskes behandlet på Tinget må være oversendt styret i Region Sørvest senest to uker før regionstinget avholdes (frist 16.mai).

Ihht §15 i Regionens lov gjelder følgende bestemmelser med tanke på representasjon og stemmerett:

a) Regionens styre

b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

For medlemstall til og med 50 – 2 representanter

For medlemstall fra 51-100 – 4 representanter

For medlemstall over 100 – 6 representanter

Representanter må være valgt på årsmøtet i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

Videre kan følgende møte uten stemme rett:

a) Ledere av faglige utvalg/komiteer

b) Kontrollkomiteens medlemmer

c) Valgkomiteens medlemmer

d) Revisorer

Innspill og forslag til kandidater til styreverv kan sendes til leder av valgkomiteen – Jan Arild Sørbø på janarild.sorbo@hockey.no

Vel møtt!

Påmelding til /beskjed om deltakelse på det digitale/fysiske møtet gjøres ved å melde seg på i forkant. Siste frist for påmelding er fredag 26.mai. LINK som er sendt til idrettslagene v/leder skal benyttes.