Innkalling til regions Ting

Det innkalles herved til regions Ting i Norges Ishockeyforbund region Sørvest.

Regions tinget avholdes tirsdag 15.juni 2021 kl.18.00 i DnB Arena.

Det er et ønske fra NIF at idrettens årsmøter/ting skal gjennomføres som fysiske møter hvis dette er gjennomførbart. Hvis tinget ikke lar seg gjennomføre som fysisk møte iht gjeldende smittevernregler, vil tinget bli avholdt digitalt. Styret vil ta stilling til dette på siste styremøte før tinget (2 uker i forkant av tinget).

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli publisert og også sendt direkte ut til alle klubber senest en uke før regions tinget avholdes. Sakslisten og dokumenter publiseres på regionens nettsider.

Forslag som ønskes behandlet på regions tinget må være oversendt styret i region Sørvest senest 2 uker før regions tinget avholdes. (senest innen 1.juni 2021).

Representanter fra klubbene som ønsker å delta på tinget må være valgt på årsmøtet i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

På grunn av rådende omstendigheter og myndigheters krav til gjennomføring av møter, samt for å ha kontroll på hvor mange som stiller på årets ting, vil vi kreve skriftlig påmelding til tinget.

Påmelding til / beskjed om deltakelse på tinget sendes til dagligleder@rogahockey.no.

Vel møtt!