Valg på regionstinget 2021

Valgkomiteen i Norges Ishockeyforbund Region Sørvest ønsker innspill og forslag på kandidater til regionstyret fra klubber og tillitsvalgte.

Norsk ishockey er som alle vet i stor grad basert på frivillighet og stort engasjement, og det er derfor viktig at så mange som mulig i vår region tar kontakt for å komme med synspunkter og innspill på kandidater.

I følge Regionens lov skal der avholdes valg på hvert Regionsting. Vi ønsker å bidra til en god prosess hvor alle organisasjonsledd kan være med på å gi valgkomiteen et godt grunnlag for sin innstilling til Regionstinget, og derfor ønsker vi nå innspill til både prosess og kandidater.

Leder av valgkomiteen, Trygve Forgaard, kan kontaktes for å komme med innspill på kandidater. Vennligst benytt e-post:

trygve@markedsforingshuset.no

Tilleggsinformasjon:

Styret i regionen har et ønske om å gjennomføre årets Ting med fysisk fremmøte hvilket ikke er gjennomførbart under dagens omstendigheter knyttet til Covid-19 restriksjoner. Årets Ting skyves derfor ut til midten av juni med håp om at ting innen den tid har normalisert seg. Dersom det skulle vise seg å ikke kunne gjennomføre Tinget med fysisk fremmøte vil Tinget bli avholdt digitalt.

Innkalling til årets Ting med dato og klokkeslett for gjennomføring vil bli kunngjort ved publisering på regionens nettsider i tillegg til at informasjonen vil bli sendt ut til leder av alle klubber i regionen.