Innkalling til ekstraordinært Ting

Styret i NIHF Region Sørvest innkaller herved til ekstraordinært Ting.

Det ekstraordinære Tinget gjennomføres digitalt og avholdes tirsdag 28.juni kl.19:00

På sakslisten for det ekstraordinære Tinget står kun VALG.

Klubbenes representanter som ønsker å delta på det ekstraordinære tinget må melde ifra om sin deltakelse innen fredag 24.juni.

Valgkomiteens innstilling til valget blir publisert i en oppdatert versjon av denne nyhetssaken tirsdag 21.juni.

INNSTILLING TIL VALG

Innstilling fra valgkomiteen er publisert 21.6.2022

Vel møtt!!