Trener 1 del 1

Regionen har gleden av å kunne tilby trenerkurset – Trener 1 del 1 i regi av NIHF i september. Dette kurset vil bli avholdt digitalt med den praktiske delen lagt til Stavanger Ishall. Påmelding skjer ved å melde seg på via MIN Idrett. Her er LINK til påmelding: https://minidrett.nif.no/Event#5250146-010 All nødvendig informasjon om de ulike…

Les mer

Digitalt regionsting

Viser til tidligere utsendt innkalling til regionstinget 2021 – datert 10.mai 2021. Styret vedtok 03.06.2021 at regionstinget gjennomføres digitalt ved bruk av Teams. Dette er hjemlet i uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12.mars 2020. Årsaken til at regionstinget nå gjennomføres digitalt er at det fortsatt er knyttet for stor usikkerhet rundt muligheten for å kunne…

Les mer

Innkalling til regions Ting

Det innkalles herved til regions Ting i Norges Ishockeyforbund region Sørvest. Regions tinget avholdes tirsdag 15.juni 2021 kl.18.00 i DnB Arena. Det er et ønske fra NIF at idrettens årsmøter/ting skal gjennomføres som fysiske møter hvis dette er gjennomførbart. Hvis tinget ikke lar seg gjennomføre som fysisk møte iht gjeldende smittevernregler, vil tinget bli avholdt…

Les mer

Valg på regionstinget 2021

Valgkomiteen i Norges Ishockeyforbund Region Sørvest ønsker innspill og forslag på kandidater til regionstyret fra klubber og tillitsvalgte. Norsk ishockey er som alle vet i stor grad basert på frivillighet og stort engasjement, og det er derfor viktig at så mange som mulig i vår region tar kontakt for å komme med synspunkter og innspill…

Les mer

Uttak Regionlag Jenter 2004-2007

Selv om årets turnering for Regionslag ble avlyst på grunn av Covid-19 situasjonen har vi tidligere meddelt at regionen likevel ville ta ut regionlag jenter 2004-2007 (JU17). Vi gratulerer de som er blitt tatt ut og takker alle som har vært involvert på regionlags treningene for innsatsen. Følgende spillere er tatt ut på Regionlag Jenter…

Les mer

Uttak Regionslag Gutter 2006

Selv om årets turnering for Regionslag ble avlyst på grunn av Covid-19 situasjonen har vi tidligere meddelt at regionen likevel ville ta ut regionlag gutter 2006. Vi gratulerer de som er blitt tatt ut og takker alle som har vært involvert på regionlags treningene for innsatsen. Følgende spillere er tatt ut på Regionlag Gutter 2006…

Les mer

Trenerkurser i regionen

Regionen har gleden av å kunne invitere til trenerkurser. I denne omgang er det Instruktørkurs som tilbys. I tråd med forbundets trenerstige innretter kurset seg mot trenere på skøyte- og hockeyskolen samt U8. Kursene arrangeres i Kristiansand, Stavanger/Nærbø, Haugesund og i Bergen. All info om kursene ligger på forbundets nettsider og er oppført på forbundets…

Les mer

Status endringer i seriespillet som følge av lokale restriksjoner

Covid-19 situasjonen og tiltak for å søke å hindre spredning av viruset medfører i disse dager endringer i seriespillet. Dette får konsekvenser for både nasjonale og regionale serier. På følgende link har Norges Ishockeyforbund en oppdatert status på situasjonen. Dette er informasjon hvor intensjonen er å fortløpende oppdatere ettersom der innføres ulike nasjonale og lokale…

Les mer

Region trening i Kristiansand

Onsdag 28.10 arrangerte regionen en treningsøkt i Kristiansand for de målgruppene/aldersgruppene som utgjør denne sesongens kandidater til regionslagene. Dette gjelder jenter født 2004-2007 og gutter født 2006-2007. Mange nervøse spillere i starten, men skuldrene kom ned etterhvert og smilene satt løst på isen. 17 spillere fra Kristiansand- og Idda Ishockeyklubb deltok på den 2 timers…

Les mer

Regionen fikk støtte fra Sparebanken Vest.

«Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har opprettet et ekstraordinært Korona-fond på 100 millioner kroner for å kunne støtte lag og foreninger på Vestlandet som vil tape penger eller gå glipp av inntekter på grunn av koronaepidemien.»  Regionen var idag en av de organisasjonene som fikk støtte fra bankens Korona-fond. Vi ønsker med dette å si hjertelig takk…

Les mer