Status endringer i seriespillet som følge av lokale restriksjoner

Covid-19 situasjonen og tiltak for å søke å hindre spredning av viruset medfører i disse dager endringer i seriespillet. Dette får konsekvenser for både nasjonale og regionale serier.

På følgende link har Norges Ishockeyforbund en oppdatert status på situasjonen. Dette er informasjon hvor intensjonen er å fortløpende oppdatere ettersom der innføres ulike nasjonale og lokale restriksjoner som får konsekvens for blant annet kamper. Vårt råd er at denne “linken” sjekkes ofte slik at alle har en mulighet for å være best mulig oppdatert.

LINK TIL NIHF’s OVERSIKT