Husk innsendingsfrist for forslag til eventuelle regelendringer for sesongen 16/17

Rogaland Ishockeykrets minner klubbene om at eventuelle forslag til regelendringer for sesongen 16-17 må være oversendt forbundet senest 1/3-2016.

For at et innspill skal være godkjent må det være styrebehandlet i respektive klubb eller krets.

Klubbene kan, som det står spille inn endringer direkte, og det er det som oftest skjer.

Ønsker man å komme med innspill som skal styrebehandles i kretsen, så må de være oss i hende senest 15/2, da de må styrebehandles av på styremøte 22/2.

Se ellers vedlag dokument fra forbundet.

Reglementsendringer som avgjøres av FS