Vi minner om ekstra ordinært kretsting i dag!

Vi minner om at det skal avholdes ekstra ordinært kretsting i dag. Se under:

Ekstra ordinært kretsting for Rogaland Hockeykrets

Valg; kretsstyre Rogaland Hockeykrets

Dato: 14.09.11

Kl: 1800-1900

Sted: Stavanger Ishall – møterom

Vennligst distribuer til de det måtte angå i din klubb.

 

Med vennlig hilsen

Elisabeth Faret

Rogaland Hockeykrets