Uttak kretslagssamling Nærbø 14-15 januar 2017

1 Bakgrunn
Det arrangeres kretssamling på Nærbø 14-15 januar 2016. Basert på vurdering av ferdigheter og holdninger ifm tidligere samlinger/treninger, er det foretatt et uttak av spillere. Det er tatt ut 18 utespillere og 3 målvakter til samlingen. Etter nevnte kretslagssamling skal troppen reduseres til 2 målvakter. Endelig uttak av de 2 målvaktene som skal delta på kretslagsamling 11-12. februar samt Kretslagsturneringen på Hamar vil basere seg på vurdering av ferdigheter og holdninger ifm tidligere samlinger og samlingen 14.15. januar.

2 Drøfting
Basert på observasjoner og vurderinger gjort under tidligere camper/treninger, er følgende spillere herved tatt ut for deltagelse på kretssamlingen på Nærbø 14.-15. januar:

 Målvakter
o Aidan Walker Haugesund Seagulls
o Sindre Neverdahl Stavanger Hockey
o Thomas Viseth Bergen Ishockeyklubb

 Backer
o Ask Trettenes Stavanger Hockey
o Jonas S. Haughom Stavanger Hockey
o Emil L. Sørvåg Stavanger Hockey
o Hermann Hagen Stavanger Hockey
o Kai Daniel Øie Bergen Ishockeyklubb
o Samuel Klungtveit Stavanger Hockey
o Stian Klakegg Bergen Ishockeyklubb

 Forwards
o Theodor E. Solland Stavanger Hockey
o Sander Ødegaard Bergen Ishockeyklubb
o Per J. Holmaas Stavanger Hockey
o Andre S. Bjelland Stavanger Hockey
o William Kuisma Stavanger Hockey
o Jone H. Nygård Stavanger Hockey
o Torstein Haukali Stavanger Hockey
o Øyvind Hundsnes Haugesund Seagulls
o Håvard Bøe Stavanger Hockey
o Henrik Jacobsen Stavanger Hockey
o Oskar Westre Bergen Ishockeyklubb

Uttaket kan forandres ved eventuell skade eller annet uforutsett.
Som et ledd i forberedelser til Kretslagsturneringen på Hamar, skal det arrangeres følgende i forkant av reise:
 Kretslagssamling 14 -15. januar med uttak ovenfor (program vedlagt)
 Kretslagssamling 11.-12. februar. Troppen skal reduseres med en målvakt i forhold til uttaket ovenfor. (Program kommer senere)
Informasjon om reise etc til kretslagsturneringen på Hamar kommer senere.

Det er møteplikt på kretslagssamlingen dersom en ønsker å delta på kretslagsturneringen på Hamar. Dersom en er forhindret fra å stille må en søke dispensasjon. Denne dispensasjonen behandles av kretsstyret, men sendes til undertegnede for videresending. Det vil kun bli gitt dispensasjon i unntaktstilfeller.

Undertegnede vil ha tilbakemelding med svarfrist så fort som mulig.
Tilbakemelding sendes til lwsolland@solland.no innen fredag 6. januar.
NB: Vennligst svar til nevnte email-adresse og kun denne. SMS, Facebook og lignende vil ikke regnes som påmelding.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager for camp 14-15 januar, betales inn på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800 innen 6. januar.
Merkes med navn på deltager, årsklasse 2002, og fra hvilken klubb.
3 Konklusjon
Nevnte spillere er herved tatt ut til å representere Rogaland/Hordaland krets team 2002 på kretslagssamling 14-15 januar.

Last ned PROGRAM KRETSLAGSSAMLING 14-15 JANUAR