Uttak jenter U17

Bakerst fra venstre: Hedda Håvarstein – Karen Lønø Forgaard – Kaja Egeli Kristensen – Millie Rose Sirum – Marte Bøe – Irina Schuvatova – Maren Knudsen Midten fra venstre : Marcus Forgaard – Jenni Kristensen – Eirin Stendahl – Jannike Wana le Gullman – Tone Olsen – Emilie Olsen – Juliette Kverme Larsen – Rebecka Haukali – Jørgen Forgaard Foran fra venstre : Ena Nystrøm – Amalie Tveit Schei – Lotte Pedersen – Ingrid Holstad Berge – Stine Myreng Kjellesvik – Susanne Andersen – Sofie Agger Flyvholm

Uttak av spillere til kretslag for deltagelse kretslagsturnering JU17 27-29 januar 2017 i Stavanger

1 Bakgrunn
Det arrangeres Kretslagsturnering for jenter JU17 i Stavanger 27-29 januar 2017. Basert på vurdering av ferdigheter og holdninger ifm tidligere mønstringssamling/treninger, er det foretatt et uttak av spillere som skal representere ROHO kretslag som skal delta på kretslagsturneringen.

2 Drøfting
Basert på observasjoner og vurderinger gjort under tidligere mønstringssamling/treninger, er følgende spillere herved tatt ut for deltagelse på kretslaget:
• Keepere
o Ena Nystrøm Stavanger Hockey
o Sofie Agger Flyvholm Stavanger Hockey

• Spillere
o Maren Knudsen Stavanger Hockey
o Malin Kristensen Stavanger Hockey
o Emilie Olsen Stavanger Hockey
o Ingrid Holstad Berge Stavanger Hockey
o Juliette Kverme Larsen Stavanger Hockey
o Stine Myreng Kjellesvik Stavanger Hockey
o Millie Rose Sirum Stavanger Hockey
o Hedda Håvarstein Stavanger Hockey
o Kaja Egeli Kristensen Stavanger Hockey
o Karen Lønø Forgaard Stavanger Hockey
o Marte Bøe Stavanger Hockey
o Eirin Stendahl Stavanger Hockey
 Amalie Tveit Schei Stavanger Hockey
 Susanne Andersen Stavanger Hockey
 Jannike Wana-le Gullman Stavanger Hockey
 Rebecka Haukali Stavanger Hockey
 Jenni Kristensen Stavanger Hockey
 Lotte Pedersen Stavanger Hockey

Uttaket kan forandres ved eventuell skade eller annet uforutsett.

Nye datoer for samling/trening samt program vil bli sendt ut separat mail.
Program for turneringen kommer også på mail.

Det forventes at du deltar på samling/trening før turneringen.
Undertegnede vil ha tilbakemelding om du deltar senest den 16.01.17. Dersom du ikke kan delta, vil undertegnede ha en begrunnelse for dette.
Tilbakemelding sendes til tonelolsen@gmail.com
.
NB: Vennligst svar til nevnte email-adresse og kun denne. SMS, Facebook og lignende vil ikke regnes som påmelding.

3 Konklusjon
Nevnte spillere er herved tatt ut til å representere Rogaland/Hordaland kretslag JU17 som skal delta på Kretslagsturneringen 27-29 januar 2017 i Stavanger.