Trener-introkurs U7 – U11

Det vil bli holdt et trener-introkurs (U7-U11) 3. og 5. mars.

Kurset vil avholdes lørdag 3. mars fra ca 12.00 – 17.00 og førstkommende mandag 5. Mars fra 18.00 – 20.00
• Kurset har en praktisk del på is og en teoretisk del.

Oppmøte i lokalene til Stavanger hockey i Dnb (mot madlaveien)

Forkunnskap: ingen påkravde, men er fordel med erfaring på is med barn mellom U7-U11.

Innhald: kurset er retta mot trenarar som skal ha born i alderen U7-U11 på isen.

Kurset tek føre seg korleis ein skal leggja til rette for lagbygging, tekniske øvingar, turneringsspel, planlegge treningar og liknande.

Påmelding til kjell.erik@myreng.com