Test-vindu I sesongen 15/16 – frist 31.05.15.

Vi minner klubbene om at NIHF ønsket at klubbene med lag i A-seriene for aldersgruppene U14 til U20 gjennomfører 3 tester pr sesong. Dette først og fremst for å heve fokuset på “året-rundt”-trening som må til i moderne ishockey, men samtidig også hjelpe spillere som ønsker å se hvor gode de kan bli, med kvalitetssikring av egen fysisk form. Nå er altså tiden inne for test-vindu I, sesongen 15/16. I løpet av mai ønsker forbundet at utfylt testskjema sendes inn elektronisk. Det er ikke ønske om resultater fra istester i dette test -vinduet.

Dere kan lese mer om testene på NIHF’s hjemmeside, og der kan man også lese om utviklingstrappen og forventede nivåer.
Dette kan også være gode hjelpemidler for lag uten A serien også, og ikke minst et nyttig verktøy for å teste evt framgang utifra treningen.

Samtidig er det viktig å presiseere at spillerne er i ulik utviklingsmodus, slik at dette verktøyet og eventuelle tester er primært for å måle egen utvikling, ikke for å sammenligne mellom utøvere med ulike fysiske forutsetninger.

Derfor presiserer sportssjefen i forbundet følgende:
Husk: Testene, og NIHF’s Utviklingstrapp, er kun ment som et hjelpemiddel for spillere og trenere til å kvalitetssikre egen utvikling fra et tidspunkt til et annet.
Å sammenligne spiller mot spiller i ungdomshockeyen er lite hensiktsmessig, ettersom det er så store forskjeller på fysiske forutsetninger, herunder også biologisk og kronologisk alder fra den ene utøver til den andre. Husk også at det er ishockeyspillere vi ønsker å bli. Det er hva som skjer på isen som er det aller viktigste. Men i det store puslespillet som til slutt utgjør den ferdige ishockeyspilleren er fysiske egenskaper en viktig del som er med på å bestemme hva du klarer å prestere ute på isen. Det er derfor vi har valgt å legge fokus på dette.
Vi oppfordrer derfor klubbene til å benytte testverdiene inn i den individuelle spillerutviklingen, gjerne som et tema i individuelle spillersamtaler, hvor mål, krav, konsekvens og tiltak for den enkelte spiller diskuteres.

For ytterligere informasjon, skjemaer osv se forbundets hjemmeside.