Status for ishall 2

Rune Karlsen ved Stavanger Ishall kan bekrefte at de fortsatt ikke har en endelig avklaring på når ishall 2 skal rives. Mye tyder på at det blir tidlig nå i høst og de har av den grunn planlagt for drift på kun en isbane kommende sesong.
Første dag med is i Ishall 1 er planlagt til mandag 13.09.2010.

Stavanger Ishall kan også informere om at de nylig har fått bekreftelse på at klubbene vil få tilgang til istid i Sørmarka Arena fra og med 01.10.2010.

Dersom riving av Ishall 2 blir utsatt utover det de i dag antar/forventer vil selvfølgelig også denne bli islagt så snart som mulig etter ONS, men dette vet de ikke mer om før tett opp til sesongstarten.

“Jeg håper virkelig at Stavanger Ishall heller planlegger med å legge is i hall 2 i påvente av fastleggelse av rivingsdato enn å gjøre det motsatte. Det er klart de tenker kostnader her, mens vi tenker nytte av idretten.

Det er mye usikkerhet i planene rundt riving av hall 2. I anbudet som ble offentliggjort ifbm rivingen, var det oppgitt at det ville skje i Oktober/November. Dette burde bety at det er all grunn til å legge is i September samtidig med islegging i hall 1, etter min mening”

Hilde Frigstad, Siddis Hockey.