Sonesamling #3 U14

Det arrangeres sonesamling i Nye Loen på Nærbø for spillere i klassen U14 (født 2000) lørdag 14 – søndag 15. juni. Dette er den siste åpne samlingen før troppen spisses til ønsket nivå neste sesong da spillerne blir U15.

Det vil bli minimum 4 isøkter, off-ice, teori og mat. Detaljert tidsplan kommer senere.

Påmeldingsavgift på 300,- pr deltager betales innen 9. juni på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800
Merkes med navn på deltager, årsklasse 2000, og fra hvilken klubb

Påmelding til thomas.uggerud2@lyse.net innen 9. juni.
NB: Vennligst meld på til nevnte email-adresse og kun denne. SMS, Facebook og lignende vil ikke regnes som påmelding.

Det bemerkes at det er ønskelig med tilbakemelding dersom en spiller ikke stiller på samling. Hvis det ikke gis tilbakemelding, oppfattes det som spiller ikke ønsker å delta på kretslag.

Vel møtt!

Hilsen
Thomas Uggerud
Lagleder Team 2000

For spørsmål
thomas.uggerud2@lyse.net

Rogaland/Hordaland ishockeykrets takker Stamas og Sparebanken Vest for støtte i forbindelse med sonesamlingene/spillerutviklingssamlingene.