Regionssamling JU17

Invitasjon til regions samling JU17 – helgen 31.august – 1. september

Klokken 9 – 14 begge dager

Vi har gleden av å invitere til åpen regions samling JU17 for alle født 2006 – 2003 helgen lørdag 31.aug. til søndag 1. sep. Program for samlingen vil bli sendt ut i uken før samlingen, men det blir is økter samt  off ice.

Samlingen avholdes i Stavanger Ishall og er åpen for alle. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å stille. Vi ønsker at alle spillere skal ha en god opplevelse av regions samlingene og det forutsettes at alle spillere har satt seg inn i RegionSørVest’s regler, vedlagt.

Vi ber om at samtlige melder seg på ved bruk av denne linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Rw_HtsM1mWQZ_qa7AX-p9d7bBc9o_6mmC9aSxPvETzf6hA/viewform?usp=sf_link

Påmeldingsfrist fredag 23.august.

For å holde orden må påmelding skje via denne linken, og andre forsøk på påmelding vil dessverre ikke bli registrert/ansett som gjeldende.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen mandag26.08.19 på RegionSørVest sitt kontonummer 3201.08.93800

Innbetaling merkes med navn på deltager, årsklasse JU17

Påmelding vil ikke være gyldig før innbetaling er foretatt. Det påpekes at påmeldingsavgiften ikke dekker overnatting. Spillere fra Kristiansand, Haugesund og Bergen betaler ikke påmeldingsavgift, men bekoster selv egne reisekostnader og overnatting.

Det er den enkeltes ansvar å ordne med overnatting under samlingen.

Spillerne har selv med tøy til off ice trening og fullt ishockeyutstyr.

Det vil bli servert frukt samt 1 varmt måltid pr dag. Ønsker man mer enn dette ber vi om at matpakke medbringes.

Hilsen RegionSørVest v/ lagleder JU17Anne Lene Hansen 

Mail:  annelenekristinh@gmail.com