Lisens!!

Regions Sørvest opplever ennå at det er mange deltaker i bredden som ikke har lisens, og det er ikke tillatt å delta uten gyldig lisens, og man kan ikke tillate at de uten lisens får spille kamp.

  • Krav til alle barn født 2011 (13 år i 2024) og oppover
  • Gjelder for all organisert idrett, trening også.

RISIKO

  • Ved langvarig- eller vedvarende skade kan det bli en økonomisk konsekvens.
  • Viktig å melde inn skader underveis
  • Skader kan meldes her
  • For mer info om lisens her