Kurs for materialforvaltere og lagledere

Rogaland krets tilbyr gratis kurs for materialforvaltere og lagledere. Mål for begge kurs er utveksling av erfaringer og øke kompetansen i de stadig større klubbene  i kretsen.

Det er planlagt en gjennomkjøring pr kurs, og vi oppfordrer klubbene til å sende både nye og mer erfarne til disse 2 kursene.

KURS for materialforvalter:
Dato: 3.12-2013,  kl 17.30 til ca 20.00

Sted: Østerhusrommet, 3.e Dnb Arena
Materiell: Kompendie  fra NIHF
Deles ut på kurset, og legges også på kretsen sider

Kursleder: A. Bratteli (mf. U18)

KURS for lagledere:

Dato: 4.12.2013 kl. 18.00 til ca 20.30
Sted: Østerhusrommet, 3.e Dnb Arena

Materiell: Ny/revidert laglederbok (av kursholder- legges på kretsens sider)
Kursleder: Bent Johansen
Det blir enkel servering begge dager.
For påmelding og info:  Christine Lermo,  95116462 lermo@lyse.net