Kretssamling for jenter

Kretssamling for jenter 1997-2002i DNB arena Lørdag/Søndag 21-22 juni
Påmeldingsavgift på 300,- pr deltager betales innen 19. juni på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800
Merkes med navn på deltager, årsklasse, og fra hvilken klubb

Påmelding til pa@hydrawell.no innen 19. juni.
NB: Vennligst meld på til nevnte email-adresse og kun denne. SMS, Facebook og lignende vil ikke regnes som påmelding.