ISHOCKEYFORBUNDETS 65. TING LEGGES TIL STAVANGER-REGIONEN I 2011

Stavangerregionen blir åstedet for Norges Ishockeyforbunds (NIHF) 65. ordinære forbundsting. Det er styret i forbundet som har besluttet at forbundstinget for første gang i forbundets 76-årige historie legges utenfor østlandsområdet. Dette for å understreke forbundets visjon; ishockey i hele Norge.

NIHF vil med dette markere Rogaland som et kraftsentrum i utviklingen av ishockeysporten, blant annet synliggjort gjennom Stavanger Oilers NM-tittel i 2010 og ikke minst den banebrytende innsats med hockey- og skøyteskoler og anleggsutvikling.

Forbundstinget som blir arrangert annen hvert år skal finne sted den 18. og 19.juni i 2011. Rogaland Ishockeykrets ser fram til den store begivenheten.