INNKALLING TIL KRETSTING 11.5.2011

Til: ledere av klubbene

Til: styret i Rogaland Hockeykrets

Til: valg Komiteen i RIHK

Til: revisorer

Kopi: NIHF og RIK

I henhold til lovens § 9, innkalles det til RIHK kretsting, 11.mai 2011kl 18-20 i Hansson Mindes lokaler (eller Stavanger Forum)

Sider: 1 2