Vestlandsserie for Millennium klassen på Næbø 15-16 desember

Bergen, Lyderhorn, Stavanger Hvit og Stavanger Sort deltar i turneringen. Sesongens første Vestlandsserie weekend ble arrangert i Bergen i slutten av Oktober, og Stavanger vil være vertskap for tilsvarende arrangement i slutten av Februar. Vestlandsserien er et viktig suplement til å øke kampantallet utover kretsseriekampene.