Vellykket skøyteopplæring for flyktninger

Rogaland Ishockeykrets har sammen med Stavanger Hockey, Stiftelsen Stavanger Ishall og Stavanger kommune vært med å etablere skøyteopplæring for flyktninger i Stavanger.
Flyktninger-ishockeyAllerede på tirsdag 15/12 var det hele 20 deltagere på is, samtlige fra Alstor flyktningmottak. På sikt håper man også at beboere på Forus flyktningmottak skal kunne benytte seg av tilbudet.

Skøyteerfaringen var naturlig nok ulik blant deltagerne, men det ble vist stor idrettsglede og ikke minst var det meget god progresjon. Leder for opplæringen, Ernst Falch, underviste og veiledet, sammen med sine medinstruktører Geir Svendsrund og Bjørn Burmeister. De benytter mye av samme opplegget som benyttes under skøyte og hockeyskolen, samt hockeyskolen for voksne og 1-2-3 Skøyte.

FullSizeRenderIMG_6211 Peder E Farmen, leder i Rogaland ishockeykrets, som har vært en av initiativtakerne, påpekte at dette har vært et godt samarbeidsprosjekt mellom de involverte. Det er viktig at idretten og andre kan bidra til avveksling i en utfordrene hverdag for de som er på mottak. I tillegg til at det er god avveksling, er det fin læring av motoriske ferdigheter og idrettsglede.

Rogaland Ishockeykrets har bevilget midler, og vært med i organiseringen, så aktiviteten kan komme igang. Stavanger Hockey stiller med instruktører og administrering av aktiviteten, Stiftelsen Stavanger Ishall stiller opp med gratis lån av utstyr og Stavanger kommune stiller med istid.

Nadia Stave administrerer skøytetreningen fra Stavanger Hockey og Ernst Falch er hovedansvarlig for opplæringen på skøyter.