Uttak av spillere til kretssamling JU18 03-04 oktober

Uttak av spillere til kretssamling JU18 03-04 oktober i Siddishallen/Stavanger ishall
1 Bakgrunn
Det arrangeres kretssamling i Siddishallen/ Stavanger ishall lørdag 03 og søndag 04.oktober for Rogaland/Hordaland Jenter U18. Basert på vurdering av ferdigheter og holdninger ifm tidligere samlinger/treninger, blir det foretatt et uttak av spillere til denne samlingen fra gruppen JU15. Det at spillere blir tatt ut/ikke tatt ut, betyr ikke at de samme blir tatt ut/ikke tatt ut senere. Alle spillere må kontinuerlig gjennom treninger/spill i egen klubb, samt deltagelse på kretscamp, vise at de har ferdigheter og holdninger som kreves for deltagelse på hver kretscamp/kamper.
2 Uttak
Følgende spillere er tatt ut til å delta på kretssamling JU18
• Keeper
o Sofie Agger Flyvholm Stavanger Hockey
• Spillere
o Hedda Håvarstein Stavanger Hockey
o Kaja Egeli Kristensen Stavanger Hockey
o Emilie Olsen Stavanger Hockey
o Stine Myreng Kjellesvik Stavanger Hockey
o Karen Lønø Forgaard Stavanger Hockey

Undertegnede vil ha tilbakemelding om du deltar/ikke deltar med svarfrist 30.09.15 Dersom du ikke kan/vil delta, vil undertegnede ha en begrunnelse for dette.
Tilbakemelding sendes til tonelolsen@gmail.com innen 30.september.
NB: Vennligst svar til nevnte email-adresse og kun denne. SMS, Facebook og lignende vil ikke regnes som påmelding.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen 02.10.15 på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800
Merkes med navn på deltager, årsklasse JU18, og fra hvilken klubb.