Uttak av spillere til Kretslagsturnering for jenter 2015 30. januar

Uttak av spillere til Kretslagsturnering for jenter 2015 på Hamar 30 januar til 1 februar 2015 i Hamar OL-Amfi og Storhamar Ishall.

Det arrangeres Kretslagsturnering for jenter på Hamar lørdag 31. januar og søndag 01.februar på Hamar i Hamar OL-Amfi og Storhamar Ishall. Basert på vurdering av ferdigheter og holdninger ifm tidligere samlinger/treninger, er det foretatt et uttak av spillere til denne turneringen.

Følgende spillere herved tatt ut for deltagelse på 31.1-1.2 2015:
• Keepere
o Ena Nystrøm Stavanger Hockey
o Sofie Agger Flyvholm Stavanger Hockey
• Backer
o Lene Tendenes Stavanger Hockey
o Renee Kristola Stavanger Hockey
o Andrea Andersen Stavanger Hockey
o Emma Bergesen Stavanger Hockey
o Emilie Olsen Stavanger Hockey
o Sanna Flaa Bergen Ishockeyklubb
o Maren Knudsen Nærbø Ishockeyklubb
• Forwards
o Ingrid Holstad Berge Stavanger Hockey
o Elise Egeli Kristensen Stavanger Hockey
o Kaja Egeli Kristensen Stavanger Hockey
o Kristin Haveland Bergen Ishockeyklubb
o Hedda Håvarstein Stavanger Hockey
o Une Bjelland Strandborg Stavanger Hockey
o Karoline Pedersen Stavanger Hockey
o Stine Myreng Kjellesvik Stavanger Hockey
o Juliette Kvarme Larsen Stavanger Hockey

Undertegnede vil ha tilbakemelding om mottak av dette brevet, samt en bekreftelse på om man deltar/ikke deltar med svarfrist 18. januar. Dersom du ikke kan/vil delta, vil undertegnede ha en begrunnelse for dette.
Tilbakemelding sendes til tonelolsen@gmail.com innen 18. januar.
NB: Vennligst svar til nevnte email-adresse og kun denne. SMS, Facebook og lignende vil ikke regnes som påmelding.

Detaljert tidsplan er som følger:

30.01.15 Stvgr – Oslo kl 15:50 – 16:40 DY537
01.02.15 Oslo – Stvgr kl. 22:30- 23:20 DY550

Kampoppsett for helgen:

31.01.15 09:00 RO/HO mot NONO/ST
15:45 Ø/BTV mot RO/HO
01.02.15 09:00 RO/HO mot OIHK
12:30 AIHK/HO mot RO/HO

Deltagende lag er :
Akershus/Hedmark-Oppland (AIHK/HO)
Nord-Norge/Sør-Trøndelag (NONO/ST)
Oslo (OIHK)
Rogaland/Hordaland (RO/HO)
Østfold/Buskerud-Telemark-Vestfold (ØIBTV)