Uttak av spillere til kretslag for deltagelse NM kretslag Hamar 20-22 februar 2015

1 Bakgrunn
Det arrangeres NM-kretsturnering på Hamar 20-22 februar 2015. Basert på vurdering av ferdigheter og holdninger ifm tidligere samlinger/treninger, er det foretatt et uttak av spillere som skal representere ROHO kretslag som skal delta på NM.
2 Drøfting
Basert på observasjoner og vurderinger gjort under tidligere camper/treninger, er følgende spillere herved tatt ut for deltagelse på kretslaget som reiser til Hamar:

• Keepere
o Ena Nystrøm Stavanger Hockey
o Fredrik Dretvik Stavanger Hockey

• Backer
o Adrian Frøiland Stavanger Hockey
o Fredrik Eriksen Stavanger Hockey
o Jonathan Risa Stavanger Hockey
o Adrian Falch Stavanger Hockey
o Hans Jakob Eckhoff Stavanger Hockey
o Fredrik Sognnes Bergen Ishockeyklubb

• Forwards
o Christian Rødne Stavanger Hockey
o Christian Wetteland Stavanger Hockey
o Mathias Moen Stavanger Hockey
o Daniel Vigre Stavanger Hockey
o Tobias Uggerud Stavanger Hockey
o Thomas Farmen Stavanger Hockey
o Gregor Witskowski Stavanger Hockey
o Anders Fosnes Stavanger Hockey
o Sebastian Forberg Bergen Ishockeyklubb
o Klavs Nagelis Nærbø Farmers

• Marcus Arnesesen (Stavanger Hockey) er tatt ut som reserve.

Uttaket kan forandres ved eventuell skade eller annet uforutsett.

Som et ledd i forberedelser til turneringen, skal det arrangeres følgende i forkant av reise:
• Kretscamp 14 -15. februar (program kommer senere)
• Uke 8: enkelttreninger mandag, tirsdag og onsdag (program kommer senere)
Avreise til Hamar fredag morgen fra Sola 20. februar-retur søndag kveld 22. februar (informasjon kommer senere)
Det forventes at du deltar på nevnte samlinger/treninger før avreise.
Undertegnede vil ha tilbakemelding med svarfrist så fort som mulig. Dersom du ikke kan delta, vil undertegnede ha en begrunnelse for dette.
Tilbakemelding sendes til thomas.uggerud2@lyse.net innen 2 februar
NB: Vennligst svar til nevnte email-adresse og kun denne. SMS, Facebook og lignende vil ikke regnes som påmelding.

Påmeldingsavgift på 300,- pr deltager for camp 14-15 februar, betales inn på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800 innen 2. februar
Merkes med navn på deltager, årsklasse 2000, og fra hvilken klubb.

3 Konklusjon
Nevnte spillere er herved tatt ut til å representere Rogaland/Hordaland kretsteam 2000 som skal delta på NM kretsturnering på Hamar 20-22 februar 2015.