Uttak av spillere til kretscamp nr 4 Team 2000 17-18 januar

Uttak av spillere til kretscamp nr 4 Team 2000 17-18 januar i Siddishallen/Stavanger ishall

Det arrangeres kretscamp i Siddishallen/ Stavanger ishall lørdag 17. og søndag 18. januar for Rogaland/Hordaland Team 2000. Basert på vurdering av ferdigheter og holdninger ifm tidligere samlinger/treninger, blir det foretatt et uttak av spillere til denne campen. Det at spillere blir tatt ut/ikke tatt ut til denne campen, betyr ikke at de samme blir tatt ut/ikke tatt ut senere. Alle spillere må kontinuerlig gjennom treninger/spill i egen klubb, samt deltagelse på kretscamp, vise at de har ferdigheter og holdninger som kreves for deltagelse på hver kretscamp/kamper.

Basert på observasjoner og vurderinger gjort under tidligere camper/treninger, er følgende spillere herved tatt ut for deltagelse på kretscamp 17-18 januar:
• Keepere
o Ena Nystrøm Stavanger Hockey
o Fredrik Dretvik Stavanger Hockey
o Torjus Knutsen Stavanger Hockey
o Preben Joseph Stavanger Hockey
• Backer
o Adrian Frøiland Stavanger Hockey
o Fredrik Eriksen Stavanger Hockey
o Jonathan Risa Stavanger Hockey
o Sivert Berland Stavanger Hockey
o Jonas Dankersen Stavanger Hockey
o Mathias Liberg Stavanger Hockey
o Adrian Falch Stavanger Hockey
o Hans Jakob Eckhoff Stavanger Hockey
• Forwards
o Christian Rødne Stavanger Hockey
o Christian Wetteland Stavanger Hockey
o Mathias Moen Stavanger Hockey
o Tobias Uggerud Stavanger Hockey
o Christian Ohm Stavanger Hockey
o Thomas Farmen Stavanger Hockey
o Gregor Witskowski Stavanger Hockey
o Daniel Vigre Stavanger Hockey
o Anders Fosnes Stavanger Hockey
o Marcus Arnesen Stavanger Hockey
o Fredrik Sognnes Bergen Ishockeyklubb
o Sebastian Forberg Bergen Ishockeyklubb
o Mathias Trengereid Bergen Ishockeyklubb
o Jacob Haug Bergen Ishockeyklubb
o Klavs Nagelis Nærbø Farmers
o Eirik Nicolaysen Haugesund

Undertegnede vil ha tilbakemelding om du deltar/ikke deltar med svarfrist 12. januar. Dersom du ikke kan/vil delta, vil undertegnede ha en begrunnelse for dette.
Tilbakemelding sendes til thomas.uggerud2@lyse.net innen 12. januar.
NB: Vennligst svar til nevnte email-adresse og kun denne. SMS, Facebook og lignende vil ikke regnes som påmelding.

Detaljert tidsplan vil komme senere.

Påmeldingsavgift på 300,- pr deltager betales innen 12, januar på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800. Merkes med navn på deltager, årsklasse 2000, og fra hvilken klubb.