Utsettelse av regionsamlinger

Region Sørvest har besluttet, på grunnlag av rådende omstendigheter knyttet til Covid-19, at der ikke vil bli arrangert region samlinger for noen av våre region lag. Foreløpig gjelder dette frem til 01.12.2020. Ny vurdering vil bli tatt i løpet av første halvdel av november 2020.

Hovedårsaken for dette er at regionen ikke ønsker å arrangere felles samlinger for utøvere fra ulike klubber og geografiske miljøer.

Regionen vil likevel, i samråd med hovedtrener Erik Pettersen og klubbene, søke å arrangere isolerte treningsøkter for målgruppene i løpet av oktober/november. Disse treningsøktene vil bli avholdt i Kristiansand, Stavanger, Haugesund og i Bergen. Mer info om dette vil komme ettersom avtaler blir gjort med de ulike klubbene.

Regionen vil ta initiativ overfor mulige arrangerende klubber for gjennomføring av disse treningsøktene.