Ungdomslederseminar 28. februar

INNBYDELSE TIL UNGDOMSLEDERSEMINAR

Norges Ishockeyforbund har gleden av å invitere til vårt årlige ungdomslederseminar

Sted: Clarion hotell, Gardermoen
Dato: Lørdag 28. februar 2015
Kl.: 1000 – 1600
Målgruppe: Sportslig leder for junioravdelingen i klubben
Kretsleder/sportslig ansvarlig i kretsen

Temaer:
– Status om Isbjørnprosjektet
– Spissing av tilbud i ung alder
– Bonuspoeng for målvakter U14 – U16
– Rekruttering – hvordan «få ta i» og ta vare på våre yngste
– Åpen post – eventuelle forslag fra klubbene

Under åpen post ber vi om at klubber og kretser melder inn eventuelle andre temaer som det er ønskelig å få belyst. Temaene meldes til undertegnede innen fredag 20. februar.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj, deltagerne dekker selv sine reiseutgifter, samt drikke til maten. NIHF dekker reiseutgifter (idrettspris på fly) for en representant fra hver klubb fra Rogaland, Sør-Trøndelag, Hordaland og Nord-Norge, samt en kretsrepresentant fra disse kretsene.

Det er plassbegrensning. Hver klubb og krets kan stille med en deltager. Dersom det fremdeles er ledige plasser forbeholder vi oss retten til å plukke ut deltagere.

Sammen med bekreftelse på din deltagelse vil du motta detaljert program.
Påmelding på vedlagte påmeldingsskjema snarest og senest innen fredag 20. februar 2015.
Påmeldingsskjema: Innbydelse og påmeldingsskjema ungdomslederseminar 2015