Trenerkurs i ishockey

Til klubb/lagledere i Rogaland Ishockeykrets (med invitasjon til Kristiansand og Hordaland) og
kontaktpersoner for utdanning i klubber.

Mer informasjon om obligatorisk trenerutdanning er lagt under nyheter 25.mai, på kretsen sin side.

Introkurs:
24 oktober, kl. 9.00-17.00 (10-18)
Ved behov har vi mulighet for å dele opp i to grupper- med ekstra kursdag 25/10
Kursholder: Kjell Erik Myhreng
For alle med interesse og trenerfunksjon i klubben.
Frist påmelding: 20.9

Trener 1:
Del 1. 19-20 september, begge dager kl. 9-17/10-18
Del 2: 17-18 oktober, begge dager kl. 9-17/10-18
Kursholder: Kjell Erik Myhreng
Krav: gjennomført introkurs
Frist for påmelding: 30 august.

Innhold: trener- og lederrolle, kommunikasjon, tekniske ferdigheter, situasjonsbestemte roller i
forsvars- og angrepsspill, regler, dommerens rolle, alderstilpasset trening, planlegging og gjennomføring av treningsøkt. Kurset er en kombinasjon av teori og praksis på is.
Det kreves full deltagelse alle dager for å bestå kurset.

Begge kurs holdes i Stavanger Ishall. Introkurs er gratis for klubbene, for Trener 1 fakturerer vi klubbene kr 1250,- pr deltager. Denne sendes ut i forkant av kurs med betalingsfrist 12 september.

Vi ber om at klubbene sender samlet påmelding med navn, fødselsdato, og info om hvilket trinn de er trener til.

Christine Lermo: lermo@lyse.net