Trenerkurs august 2015

Husk påmeldingsfristene for Trenerkursene, første frist er påmelding til Trener II 7/8.
Se mer informasjon fra forbundet under om Trener II kurset.

Rogaland Ishockeykrets minner om påmeldingsfristene til Trener kursene i høst.
Påmeldingsfristen for Trener II kurs i forbundets regi er 7. August.
Mer info om Trener 1 kurs i Stavanger og Introkurs i Stavanger finnes på nettsiden.
Trener 1 kurs påmeldingsfrist: 30/8
Introkurs. påmeldingsfrist 20/9

Trenere U11-U13 skal ha gjennomført Trener 1 kurs,
Trenere på U14-U18 nivå, skal minst ha påbegynt Trener II kurs.
U20 og SR: trener III kurs
dette ihht forbundets krav om formell trenerkompetanse, som bør samsvare med klubbenes ønske om kompetanse hos trenerne.

Trener II-kurs, september 15 og april/mai 16

Norges Ishockeyforbund inviterer til Trener II-kurs på Lillehammer fra 9.-13. september 2015 (Del 1 av kurset). Påmeldingsfristen er 7. august 2015.

Kurset er todelt med en blanding av teori og praksis og avvikles som følger:
Del 1:
Lillehammer, 9.-13. september 2015
Kursavgift for opphold i dobbeltrom er på kr. 3.800,-
Kursavgift for opphold i enkeltrom er på kr. 4.800,-
Info om påmelding og frister nederst i saken.

Innhold del 1 – Teknisk/taktiske emner:
• Å score mål
• Å spille back
• Skøyteteknisk trening
• Femmeren i forsvar og femmeren i angrep
• Effektiv istrening
• Dropper
• Spill i over- og undertall
• Situasjonsbestemte roller
• Spillesystemer
• Lagledelse og coaching
• Antidoping
Krav til deltagelse: Trener I + 1 års praksis som trener.
Del 2:
Norges Idrettshøgskole, april / mai 2016 (fredag–søndag, datoer ikke fastsatt)
Kursavgift med overnatting i dobbeltrom er på kr. 1.500,-
Deltagere som bor privat betaler kr. 1.000,-

Innhold del 2 – Ressurstrening:
• Styrketrening
• Utholdenhetstrening
• Idrettsspesifikk basistrening
• Arbeidskrav og kapasitetsprofil
• Praksis
Krav til deltagelse: Trener I + 1 års praksis som trener.

Påmelding
Påmelding gjøres på skjema på forbundets sider og sendes til aml@hockey.no innen fredag 7. august 2015. Betaling skal skje på faktura som du får tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
Norges Ishockeyforbund forbeholder seg retten til å plukke ut deltagere hvis antallet er overskredet ved påmeldingsfristens utløp.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Audun Moum Larssen på tlf. 481 01 136 eller e-post aml@hockey.no