Trener introkurs U8 – 10

Sted: DNB Arena

Dato: Lørdag 21.09.2013

Tid: 08.30 – 16.30

Målgruppe: Alle som skal trene lag fra U8 til U10
Alle som er ferske som trenere i ishockey

Introkurs U8 – 10 er et kurs rettet spesifikt mot begynneropplæringen i ishockey hvor kampene spilles på tvers av banen. Kurset danner grunnlag for trener 1 (som retter seg mer mot lag i klassene U11 og oppover) og er beregnet som startkurs for trenere i ishockey. Det er obligatorisk for alle trenere (unntatt dersom du har min 4 års spillererfaring på «høyt nivå»)

Kurset inneholder emnene/modulene
• Trener og lederrollen
• Tekniske ferdigheter
• Organisering på isen
• Treningsplanlegging

Kurset vil inneholde både teori og praktiske øvelser på isen. Deltakerne må ha med skøyter, hjelm, hansker og kølle.

Alle deltakerne vil få tilsendt kursmaterialet og tilgang til en øvelsesbank via nettsiden dnsh.no.

Påmelding må skje samlet via klubbens kontaktperson for DNSH til kretsens representant.