Trener II-KURS i Stavanger

Norges Ishockeyforbund har gleden av å invitere til Trener II kurs. Kurset er todelt med en blanding av teori og praksis og avvikles som følger:

Del 1: Sted: DNB Arena, Stavanger
Dato: 11. – 15. mars 2015
Kursavgift for deltagere som bor hjemme eksklusiv middag er på kr. 2000,-.
Kursavgift for deltagere som bor hjemme inklusiv middag er på kr. 2500,-.
Kursavgift for opphold i dobbeltrom er på kr. 3500,-.
Kursavgift for opphold i enkeltrom er på kr. 4500,-.

Del 2: Sted: Ikke fastsatt ennå, men blir i Oslo eller Stavanger.
Dato: Mai/juni 2015 fredag – søndag, vi kommer tilbake med eksakte datoer.
Kursavgiften for denne delen vil avhenge av hvor den blir arrangert.

Påmelding på vedlagte skjema. Betaling skal skje på faktura som du får tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

Krav til deltagelse: Trener I + 1 års praksis som trener.

Innhold del 1:

Teknisk/taktiske emner

• Å score mål
• Å spille back
• Skøyteteknisk trening
• Femmeren i forsvar og femmeren i angrep
• Effektiv istrening
• Dropper
• Spill i over- og undertall
• Situasjonsbestemte roller
• Spillesystemer
• Utfordringer i ungdomsishockeyen
• Lagledelse og coaching
• Antidoping

Innhold del 2:

Ressurstrening

• Styrketrening
• Utholdenhetstrening
• Idrettsspesifikk basistrening
• Arbeidskrav og kapasitetsprofil
• Praksis

Påmelding på vedlagte skjema sendes til: aml@hockey.no innen onsdag 11. februar 2015.

Norges Ishockeyforbund forbeholder seg retten til å plukke ut deltagere hvis antallet er overskredet ved påmeldingsfristens utløp.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på e-post aml@hockey.no eller tlf.
21 02 06 35 / 481 01 136.

Vi ser fram til å motta din påmelding.