Sonesamling 8.-9. november

Innkalling til sonesamling for gutter 2001, Rogaland/Hordaland Ishockeykrets
Det arrangeres sonesamling i Stavanger for spillere født 2001, lørdag 8 – søndag 9. november.
Det vil bli isøkter, off-ice, teori og mat. Detaljert tidsplan kommer senere.

  • Denne samlingen er den første for oss som ikke er åpen. Basert på vurdering av ferdigheter og holdninger ifm tidligere samlinger/treninger, har det blittt foretatt et uttak av spillere til denne campen. Det at spillere blir tatt ut/ikke tatt ut til denne campen, betyr ikke at de samme blir tatt ut/ikke tatt ut senere. Alle spillere må kontinuerlig gjennom treninger/spill i egen klubb, samt deltagelse på kretscamp, vise at de har ferdigheter og holdninger som kreves for deltagelse på hver kretscamp/kamper.
  • Basert på observasjoner og vurderinger gjort i eget lag og under tidligere camper, er følgende spillere herved tatt ut for deltagelse på kretscamp 8-9. november:
  • Se på listen om ditt navn står oppført. Se listen her . Vi vil ha tilbakemelding om du deltar/ikke deltar med svarfrist 1. november. Dersom du ikke kan/vil delta, vil vi ha en begrunnelse for dette.

Tilbakemelding innen 1. november til:
Tommy Kudsen tommy.knudsen@lyse.net (ikke Stavanger) og
Svein Ove Andersen SveinOve.Andersen@bakerhughes.com (Stavanger).

NB: Vennligst meld på til nevnte email-adresser og kun disse. SMS, Facebook og lignende vil ikke regnes som påmelding, tilbakemelding eller melding om forfall.

Påmeldingsavgift på 300,- pr deltager betales innen 1. november på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800. Merkes med navn på deltager, årsklasse 2001, og fra hvilken klubb.

Deltakelse på krets-samlinger danner grunnlag for deltakelse på krets-lag/kamper og eventuell deltakelse med 2000.

Vel møtt!