Sonesamling 7.-8. mars

Innkalling til sonesamling for gutter 2001, Rogaland/Hordaland Ishockeykrets.

Det arrangeres sonesamling i Stavanger for spillere født 2001, lørdag 7 – søndag 8. mars. Det vil bli isøkter, off-ice, teori og mat. Detaljert tidsplan kommer senere.

  • Basert på vurdering av ferdigheter og holdninger ifm tidligere samlinger/treninger, har det blitt foretatt et uttak av spillere til campen. Det at spillere blir tatt ut/ikke tatt ut til denne campen, betyr ikke at de samme blir tatt ut/ikke tatt ut senere. Alle spillere må kontinuerlig gjennom treninger/spill i egen klubb, samt deltagelse på kretscamp, vise at de har ferdigheter og holdninger som kreves for deltagelse på hver kretscamp/kamper.
  • Basert på observasjoner og vurderinger gjort i eget lag og under tidligere camper, er følgende spillere herved tatt ut for deltagelse på kretscamp 7-8. mars.

Se på listen om ditt navn står oppført. Vi vil ha tilbakemelding om du deltar/ikke deltar med svarfrist 25. februar. Dersom du ikke kan/vil delta, vil vi ha en begrunnelse for dette. Hvis det ikke gis tilbakemelding, oppfattes det som spiller ikke ønsker å delta på kretslag.

Tommy Kudsen tommy.knudsen@lyse.net (ikke Stavanger) og
Svein Ove Andersen SveinOve.Andersen@bakerhughes.com (Stavanger).

NB: Vennligst meld på til nevnte email-adresser og kun disse. SMS, Facebook og lignende vil ikke regnes som påmelding, tilbakemelding eller melding om forfall.

Påmeldingsavgift på 300,- pr deltager betales innen 25. februar på
Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800
Merkes med navn på deltager, årsklasse 2001, og fra hvilken klubb
Når det er betalt for spilleren, regnes han som påmeldt.

DELTAKERE:

Aarthun Noah Stavanger
Andersen Henrik Stavanger
Arnesen Marcus Stavanger
Berge Magnus Stavanger
Eckhoff Hans Jacob Stavanger
Falch Adrian Stavanger
Flesvik Daniel Nærbø
Fosnes Anders Stavanger
Knudsen Eskil Nærbø
Kvandal Julius Stavanger
Lermo Karl Henrik Stavanger
Lervik Geir Nærbø
Meland David Andre Stavanger
Nygård Andre H. Stavanger
Kristoffer Håvik Bergen
Olsen Thomas Stavanger
Olsen Johan Stavanger
Opsahl Espen Nærbø
Paulsen Endre Stavanger
Pettersen Victor Stavanger
Ropeid Asbjørn Stavanger
Skage Anders Bergen
Torstensbø Jonatan F. Stavanger
Tosensen Adrian Lund Nærbø
Vatnaland Kristoffer Kjær Stavanger
Wølstad Sebastian Stavanger
Boxill Benjamin Stavanger
Nicolaysen Eirik Haugesund
Klees Connor Stavanger
Runar Pallesen Nærbø

Deltakelse på krets-samlinger danner grunnlag for deltakelse på krets-lag/kamper og eventuell deltakelse med 2000.