Seriemøter gjennomført i Kristiansand og Haugesund, Stavanger neste

Rogaland Ishockeykrets med serieansvarlig Jan A Sørbø har gjennomført seriemøter med Haugesund Onsdag 28/10 og i Kristiansand Torsdag 29/10. De neste ukene vil samme bli gjennomført med Stavanger og klubbene på Jæren, Nærbø og Voll.

Informasjon og spørsmål ble utvekslet bla om:
Seriene, seriestruktur, ambisjoner med spilletilbud på riktig nivå for alle, kampavvikling, protokollføring, kampreglement, cuponline, dispensasjoner, søknad ved turneringsdeltagelse utenfor egen krets, dommere, hvem er ansvarlig for ulike oppsett, holdning til dommere, infoflyt til motstanderlag, flytting, trenerkurs, lederkurs, dommerutvikling, sonesamlinger og mye mer.

Godt oppmøte og nyttig både for lagledere, trenere, ledere og kretsen