Seriekomite/disiplinærkomite 2015-2016

Seriekomiteen/disiplinærkomiteen i kretsen består av følgende personer:
• Jan A Sørbø, komiteens leder, serieansvarlig i Rogaland Ishockeykrets og region SørVest
• Tor Egil Gryte, Dommeransvarlig Rogaland Ishockeykrets
• Kjetil Bøe, Daglig leder i Stavanger Oilers, Forbundsdommer, vært aktiv rundt regelutarbeiding i forbundet, tidligere styremedlem i Rogaland Ishockeykrets
• Erik Sivertsen, Forbundsdommer, trener og tidligere styremedlem i Rogaland Ishockeykrets
• Peder E. Farmen, Leder Rogaland Ishockeykrets
• Mette Kerlefsen, tidligere styremedlem i Viking Hockey og RIHK

Seriekomiteen/Disiplinærkomite, behandler spørsmål i forhold til klubbene, kampavvikling, hendelser, disputter mm. komiteen behandler ikke hendelser som skjer på is/under kamp, og som rapporteres inn i forbindelse med ordinære dommerrapporter/kamprapporter, den saksbehandlingen foretaes av Norges Ishockeyforbund.