Samling helgen 17. – 18. september

Vi har gleden av å invitere til ny kretslagssamling for U15 helgen lørdag 17. september til søndag 18 september. Program for samlingen vil bli sendt ut i uken før samlingen. Det legges opp til 2 is økter til dagen, off ice.

Oppmøte er ca kl 14.00 på lørdag og avslutning er ca kl 16:00 på søndag. Vi kommer tilbake til dette i programmet.

Samlingen avholdes på Nærbø og er den siste åpne samlingen for årskullet. Spillere som har ambisjoner om å bli tatt ut til senere samlinger og/eller Kretslag forventes å delta på samlingen. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å stille, og eventuelle forfall bes meldt via skjema for påmelding (dere melder på spilleren, men skriver nei på deltagelse, begrunnelse må oppgis). Vi ønsker at alle spillere skal ha en god opplevelse av kretssamlingene og det forutsettes at alle spillere har satt seg inn i RIHKs regler, vedlagt.

Det serveres et varmt måltid pr dag slik at samtlige spillere oppfordres til å ha med godt med mat og drikke til samlingen. Fasilitetene på Nærbø er litt trange, det er et håndballsarrangement samtidig så spillere må ha med egen frukt til «mellommåltid».

Vi ber om at samtlige melder seg på, eventuelt melder forfall, innen mandag 5. september ved bruk av denne linken

For å holde orden i sysakene må påmelding skje via denne linken, og andre forsøk på påmelding vil dessverre ikke bli registrert/ansett som gjeldende.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen mandag 5. september på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800
Innbetaling merkes med navn på deltager, årsklasse 2002, og fra hvilken klubb.
Påmelding vil ikke være gyldig før innbetaling er foretatt.

Det er den enkeltes ansvar å ordne med overnatting under samlingen.
Vi ønsker imidlertid også denne gangen å avklare interesse og muligheter for privat overnatting for spillere som kommer tilreisende. Uten å kunne gi løfter om løsninger ber vi følgelig om tilbakemelding, pr epost, dersom tilreisende er interessert i dette tilbudet. Spørsmål om vertskapshjem rettes via lagledere på de lokale lagene.

For de som ønsker å bo på hotell vedlegges tilbud på overnatting fra Clarion Hotel Energy. Det understrekes at dette hotellet ligger ved Stavanger ishall og ikke på Nærbø. Det må påregnes ca 50 minutters kjøring fra hotellet til Nærbø. For å få de nevnte prisene må bestillingen/bookingen merkes med SVGHOCKEY.

Leif W Solland Lagleder Team 2002 Tlf: 915 88 688
Karl-Andre Strandborg Lagleder Team 2002 Tlf: 907 35 935