Samling for jenter i alderen 1997-2002

Vi skal ha en åpen kretslagssamling for jenter i alderen 1997-2002 i Nye Loen på Nærbø Lørdag/Søndag 30-31.08.14

Det kommer mer detaljert program om istider etc. om kort tid. Men regner med oppmøte på lørdag kl 13:00

Regner med å være ferdig Søndag kl 19:00.

Kan dere sørge for at aktuelle jenter på deres lag får denne innkalingen. Fint med felles påmelding fra lagledere så tidlig som mulig slik at vi får en oversikt over antall jenter som vil være med.

De som kommer utenbys fra må ordne med overnatting selv, evt. hospitere hos noen av de lokale jentene.

Påmeldingsavgift på 300,- pr deltager betales innen 30. Aug på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800
Merkes med navn på deltager, årsklasse, og fra hvilken klubb

Påmelding til pa@hydrawell.no innen 20. Aug.
NB: Vennligst meld på til nevnte email-adresse og kun denne. SMS, Facebook og lignende vil ikke regnes som påmelding.